positief agressief


Privacy

Touché hecht veel belang aan uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens. We willen heldere en transparante informatie geven over hoe Touché omgaat met uw persoonsgegevens. Telkens wanneer u persoonsgegevens online of offline verstrekt, behandelt Touché ze in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) van 25 mei 2018.

Meer info : Privacy & cooky policy Touché© vzw Touché 2021 ∙ privacysite by RVW