positief agressief


Positief Agressief

“Agressie zit in elk van ons, speelt dagelijks een rol in ons leven, mag er zijn en is zelfs een kracht.”

‘Agression makes the world go round!’ Wie dit intikt in Google landt na een aantal clicks op ‘passie’. Agressie is eros, levensdrift, en dat is al heel lang zo. Ridders bekampten elkaar voor de hand van een jonkvrouw. Jonkvrouwen bekampten elkaar voor de hand van de koning. Ridders trokken ten strijde om het grondgebied uit te breiden en aan de bevolking meer overlevingskansen te bieden. Teruggebracht naar het hier en nu vinden we de eenvoudige, dagelijkse levensdrift tegenwoordig in de vorm van dossiervreters, onderhandelings-pitbulls, mannetjesputters, heerlijk agressieve voetballers ...

Overlevingsdrift, overwinningsdrang, geldingsdrang: driften die iets of iemand in stand moeten houden of verstevigen. Frustratie of dreiging creëert agressie. Mensen die zich bedreigd voelen, vertonen agressie. De bedreiging kan uit tal van richtingen komen. Ze kan extern veroorzaakt zijn, of intern door gedachten of overpeinzingen. Deze agressieve drift stelt mensen in staat om dingen te doen die zij nooit zouden doen in een toestand van complete rust. De voetballer schopt in zijn vrije tijd niet naar hartenlust tegen de schenen van zijn disgenoten.

‘Anger is an energy’ zong John Lydon bij PIL. Is kwaadheid dan agressie? Is agressie een energie? Agressie is een kanalisatie van energie, in de richting van lijfsbehoud. Agressie is een oplossingsstrategie in de ogen van degene die ze gebruikt. Waarom? De taal van oplossingen is anders dan de taal van problemen. Als we de daad van agressie als communicatie zien, dan klinkt de schreeuw van agressie anders dan de taal van de veroorzakende problemen. Agressie is een in wezen positieve innerlijk kracht, gericht op evenwicht en vooruitgang.

Paradoxaal genoeg leidt agressie vaak tot verandering, en dit is een bekrachtiger van agressie. Er wordt dus impliciet aangemoedigd om het meer toe te passen. Door de daad van agressie valt alles stil. Er is weer ruimte om tijd te nemen en ook dit lijkt een validering voor de agressie.

Emancipatie van de kracht in agressie, dat is waar wij voor staan. In plaats van de mogelijke schadelijke gevolgen van gewelddadig gedrag te beschimpen en bestraffen, kunnen we deze kracht net beter omarmen en koesteren als een van onze meest kostbare bezittingen. Naast de eenzijdige benadering vanuit schade is er immers ook een andere belangrijke levensnoodzakelijke kant aan agressie die nu niet wordt gezien. Met trots kunnen we deze kracht positief inzetten. Waar de term agressie bij veel mensen erg negatief in de oren klinkt, is het onze missie om bij agressie mensen ook te laten denken aan passie, enthousiasme, brandstof, energie, levensdrift, goesting, gaan voor belangrijke kwesties, honger, kracht, groei, grinta, vasthoudendheid, competentie, vuur.

We pakken agressie als probleem aan en zetten tegelijk de kracht ervan in, zoals je in tango de energie van je danspartner gebruikt om een mooie beweging uit te voeren. We benutten de brandstof van kwaadheid om dingen gedaan, veranderd en verbeterd te krijgen. Zo zorgen we ervoor dat agressie niet hoeft uit te monden in destructief geweld, maar net een magische, schoonheid en verbinding creërende kracht wordt.

We buigen agressie om in een constructieve kracht, als alternatief voor de traditionele aanpak van geweld (bestraffing, repressie, detentie of forensische behandeling). We doen dit in oplossingsgerichte begeleidingen en trainingen, waarbij we leren om onze eigen agressie te (h)erkennen, controleren, kanaliseren en in te zetten voor positieve doelen.

In ons boek ‘Positief Agressief’ kan je er alles over lezen. Luister je liever? Dat kan, hier bijvoorbeeld. Hier kan je één van onze verhalen lezen. En hier krijg je daar meteen ook nog wat beeld bij.

En jij? Waar en hoe strijd jij trots (voor)?© vzw Touché 2021 ∙ privacysite by RVW