02 11 2017

Boek ‘Positief agressief. Hoe woede benutten?’

​Bestel jouw exemplaar met een mailtje naar info@vzwtouche.be en door € 27,99 over te schrijven op rekening BE15 0003 2565 1430 (BIC BPOTBEB1) van vzw Touché.