Testament

Je denkt liever niet aan de dag waarop je er niet meer bent. Toch is het zinvol dat wel te doen. Steun ons, ook na je dood. Laat je engagement nooit uitdoven.

Door vzw touché als erfgenaam of mede-erfgenaam op te nemen in je testament blijft je engagement voor een geweldloze samenleving doorgaan. En vzw touché heeft dat blijvende engagement broodnodig.

Om een goed doel op te nemen in je testament hoef je ook helemaal geen miljonair te zijn. Je kunt ook kleinere bedragen nalaten of bepaalde goederen. Veel mensen vergeten dat bijvoorbeeld hun eigen woning een groot stuk van hun vermogen vertegenwoordigt.

Neem contact op met je notaris om een testament op te maken. Belangrijk om weten is dat je op elk ogenblik je testament nog kan wijzigen of herroepen.

Vooral voor mensen zonder kinderen is het een mooie gedachte dat hun centen zinvol besteed zullen worden. Voor hen biedt de formule van een duolegaat trouwens een belangrijk fiscaal voordeel als ze ook iets willen geven aan een ver familielid, een vriend, of een vriendin. Wanneer je vzw touché in je testament opneemt zijn de successierechten beperkt tot 8,8% in Vlaanderen, 12,5% in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 7% in Wallonië. Een legaat aan vzw touché kan soms voordeliger uitvallen m.b.t. de totaliteit van de successierechten, zonder daarbij de eigen familie te benadelen. Men spreekt in dit geval van het duolegaat. Meestal kan je slechts een gedeelte van je vermogen wegschenken: men noemt dit ‘het beschikbaar deel’. Je moet rekening houden met de volgens de wet bepaalde voorbehouden (of reservataire) erfgenamen.

Steeds meer mensen nemen goede doelen op in hun testament. Daarvoor is de internationale trend dat die schenkingen belastingvrij zijn. Maar die trend volgt ons land niet: België is een van de allerlaatste landen die deze legaten belasten. Surf naar www.nultarief.be en help een breed maatschappelijk draagvlak op te bouwen voor een nultarief op successierechten.