Via een overschrijving op rekeningnummer BE15 0003 2565 1430 (BIC BPOTBEB1) van vzw touché. Vermeld in de mededeling GIFT + je naam.

Een gift van minstens 40 euro levert jou bovendien een fiscaal attest op.