Motieven

Agressie zal niet verdwijnen, want is des mensen. Zeker wie het moeilijk heeft – en dat zijn alsmaar meer mensen – doet moeilijk.

Geweld brengt enorm veel schade toe:

- Per dag sterven 4.000 mensen en belanden 120.000 mensen in het ziekenhuis door geweld (World Health Organization)

- Partnergeweld kost België jaarlijks 439 miljoen € ofwel 42 € per inwoner (Raad van gelijke kansen voor mannen en vrouwen)

De manier waarop we op agressie reageren – repressief lijkt ons enige antwoord – maakt ons machteloos. We zitten vast in een vicieuze cirkel van agressie en repressie. Denken we ook maar aan detentie, onze meest ingezette reactie op geweld. Het effect hiervan is niet alleen heel gering, het verergert het probleem zelfs. Maar liefst 50-70% hervalt na een gevangenisstraf, en toch zetten we dit meer en meer in.

Frustratie hierover was onze voedingsbodem. Een aanbod rond agressie voor (ex)-gedetineerden – binnen en buiten de gevangenis – het resultaat.