Partners in crime

AGRESSIE

Icoba: Iedereen COmpetent in het Beheersen van Agressie: kennis- en expertisecentrum voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, dat organisaties ondersteunt om agressie structureel en integraal aan te pakken.

vzw Zijn: beweging tegen geweld en misbruik in vertrouwensrelaties

DETENTIE

De Huizen: organisatie die streeft naar het realiseren van proefprojecten met kleinschalige, geïntegreerde en gedifferentieerde detentiehuizen

Bond Zonder Naam: beweging die het beste in mensen wil versterken en universele waarden onder de aandacht wil brengen

Liga voor Mensenrechten: mensenrechtenbeweging die onrechtvaardigheden en aanslagen op de rechten van individuen of gemeenschappen bestrijdt

OPLOSSSINGSGERICHT WERKEN

Korzybski Instituut: internationaal opleidingscentrum in oplossingsgerichte therapie

Ilfaro: oplossingsgericht coachingscentrum

VDO, Vlaamse vereniging van Deskundigen in de Oplossingsgerichte, cognitieve en systematische therapie, opvoedkunde en coaching

STEUN

Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen: federale overheidsinstelling die de gelijkheid van vrouwen en mannen beschermt en bevordert, en partnergeweld als actiedomein heeft

Donorinfo: electronische gegevensbank die objectieve informatie en de gecontroleerde cijfers publiceert van diverse hulpverlenende organisaties actief in België en/of in het buitenland

Welzijnszorg: beweging die armoede en uitsluiting bestrijdt

Ashoka: internationaal netwerk van innovatieve sociale ondernemers

Oever: Overleg Ethisch Vermogensbeheer

Venture Philanthropy Fund, beheerd door de Koning Boudewijnstichting

Artevelde hogeschool

Karel de Grote hogeschool - expertisecentrum krachtgericht sociaal werk

FOD Justitie

provincie Oost-Vlaanderen