Aanpak

We pakken agressie als probleem aan en zetten tegelijk de kracht ervan in – zoals je in tango de energie van je danspartner gebruikt om een mooie beweging uit te voeren.

Vzw touché werkte een specifieke oplossing en methodologie uit om agressie om te buigen in constructieve kracht, als alternatief voor de traditionele aanpak (bestraffing, repressie, detentie). Die bestaat uit oplossingsgerichte en systeemtherapeutische agressiebegeleidingen en -trainingen, waarbij men leert om de eigen agressie te (h)erkennen, controleren, kanaliseren en in te zetten voor constructieve doelen.

Onze methodiek bewees haar nut in de gevangenis- en reclasseringscontext. (Zelf)respect bleek de sleutel te zijn: wie zich goed voelt over zichzelf, respecteert ook een ander en wie een ander met respect behandelt, krijgt respect terug.

De oplossingsgerichte methodiek bestaat in grote lijnen uit: vertrekken vanuit de gewenste toekomst; kijken naar successen uit het verleden, bestaande kwaliteiten, al gezette stappen; mogelijke hordes voorbereiden; en tenslotte meer doen van wat werkt, en stoppen met wat niet werkt.

In ons boek ‘Positief Agressief’ kan je er alles over lezen.