Charter

Respect als basiswaarde

Respect definieert de manier waarop touché mensen, contexten, emoties, verhalen en systemen benadert. Respect mobiliseert. Vanuit een respectvolle relatie wordt een sterk mandaat mogelijk om te werken, begrenzen en veranderen.

Mensen met een agressieprobleem - hoewel agressie in se indruist tegen respect - dienen net daarom met respect benaderd te worden. Het is pas wanneer de onderliggende frustratie erkend en geaccepteerd wordt, dat er gezocht kan worden naar constructieve manieren om hiermee om te gaan.

Mensenrechten

Geweld schendt een aantal fundamentele mensenrechten. Geweld beantwoorden met nog meer geweld doet dat ook. Als we willen dat mensen zich respectvol gedragen, moeten we mensen zelf ook met respect benaderen.

Gelijk/waardigheid

Gelijkwaardigheid, waardigheid, positieve verbinding, autonomie, eerlijke en gelijke kansen leiden in se tot constructieve verandering.

Nuancering en verbinding worden nagestreefd om polarisering tegen te gaan. De realiteit is divers, complex en kleurrijk. Alle facetten hiervan in rekening proberen brengen maakt een gezonde, flexibele, menselijke en veilige verhouding met die realiteit en met elkaar mogelijk.

Oplossingsgericht zijn als actieprincipe

Vzw touché is, denkt, werkt, kijkt oplossingsgericht. Kernwoorden hierbij zijn hoop, keuzevrijheid, creativiteit, open geest, beweging, vernieuwing, kritische kijk, krachten en hulpbronnen, toekomstgerichtheid.

De kans op positieve resultaten wordt groter met een constructieve en hoopvolle insteek, zeker in negatieve systemen.