Impact

Ashoka & McKinsey deden een gezamenlijke impactstudie over het werk van Touché. Daaruit bleek dat elke euro die geïnvesteerd wordt in de werking van Touché, de samenleving € 72 terug oplevert. Een samenvatting van dit onderzoek vindt u hier.

Ik was een straatjongen die met alles in iedereen in gevecht ging. Bij touché leerde ik eerst met mijn frustraties om te gaan, zodat ik er andere mensen niet meer mee lastig val. Daarna leerde ik er volhouden, vooruitgaan, positief en aan mijn toekomst denken. En nu heb ik gevochten voor mijn diploma, en het is me gelukt!”

“Na 8 jaar detentie begon ik te werken in een sociale tewerkstelling. Nu ben ik daar teamleider. Dat zou me vroeger nooit gelukt zijn.”

“Even laten weten dat alles goed gaat met mij. CE rijbewijs afgelegd en reeds 6 à 7 maand aan het werk. En geen aanvaringen meer, ik heb er mij bij neergelegd. Het is een keuze en ik kan kiezen voor een ander leven! Ik hoop dat jullie nog veel mensen zoals mij kunnen helpen!”

Vzw touché is voor mij belangrijk omdat ik de hulp kan gebruiken om mijn gevoelens op een andere manier te uiten dan agressie. Ik besef zeker nu na alles wat gebeurd is dat een gesprek alleen soms nog niet genoeg is om iets wat je dwars zit aan de kant te zetten. De sessies met touché hebben meer te bieden vind ik en het kan me zeker helpen in de toekomst om geen feiten meer te plegen aangezien ze allemaal met geweld gebeurd zijn…”

“Touché helpt ons met onze frustraties om te gaan zodat we er onze families en andere mensen niet mee lastigvallen”

“De Liga voor Mensenrechten reikt jaarlijks de Prijs voor Mensenrechten uit aan een persoon of organisatie die zich verdienstelijk heeft gemaakt in de verdediging van de mensenrechten. De prijs 2010 gaat naar vzw touché voor hun bijdrage tot een meer zinvolle en meer humane strafuitvoering. Om de agressieproblematiek van (ex-)gedetineerden te verminderen heeft zij een transmuraal begeleidingsaanbod uitgewerkt. Als erkenning hiervoor ontvangt zij de Prijs voor Mensenrechten. Ernstige geweldsmisdrijven houden het publiek, de media en de politiek in de greep. Ook in de gevangenissen is er geregeld agressie tussen gedetineerden en tegen het personeel. De recidivecijfers zijn dramatisch hoog. Er wordt te weinig geïnvesteerd in wat één van de doelen van de straf is: mensen beter uit de gevangenissen laten vertrekken dan ze erin komen. Vooral gevangenen met een agressieprobleem, die langdurige begeleiding nodig hebben, vielen in het verleden tussen wal en schip. Sinds kort wordt deze leemte gevuld door de medewerkers van vzw touché die (ex-)gevangenen trainen in agressiebeheersing, zowel binnen als buiten de gevangenis, zowel individueel als collectief. De aanpak van touché is uniek en vernieuwend. Touché hecht veel belang aan continuïteit in de begeleiding die liefst tijdig moet beginnen tijdens de detentie en die ook na de vrijlating niet ophoudt. Vzw touché bewijst dat aandacht voor de mens achter de strafbare feiten zeer doelmatig kan zijn, wat beleidsmakers nogal eens over het hoofd zien. Vzw touché ziet de cliënten niet als ‘producten’ of ‘risicofactoren’ maar als mensen met hun eigen talenten en gebreken, die alleen goed te bereiken zijn met wezenlijke aandacht. De resultaten zijn zeer bevredigend. Steeds meer instanties doen een beroep op touché. Er moet meer geld komen om de wachtlijsten die er nu zijn in te korten. Een deel van de middelen die Justitie nu besteedt aan het vergroten van de celcapaciteit kan in plaats daarvan worden geïnvesteerd in projecten als touché. Investeren in agressiebegeleiding kost geld, maar is zeker lonend op de langere termijn in de vorm van minder recidive. Nog meer cellen bouwen is daarentegen louter symptoombestrijding.”

“De Alfred is een onderscheiding die jaarlijks toegekend wordt aan een persoon of een vereniging die zich bijzonder verdienstelijk gemaakt heeft in onderzoek, toepassing en verspreiding van het Oplossingsgerichte gedachtengoed in België. De ALFRED 2013 werd toegekend aan vzw touché wegens hun buitengewonde verdienste in de ontwikkeling van het oplossingsgerichte werken met gedetineerden en ex-gedetineerden met een agressieproblematiek.”

“Ik vond het een interessante ontmoeting met jullie. Het is iets apart om het van een gedetineerde zelf te horen. Het was leerrijk en vooral grote spanning om te weten hoe het daar echt is.” (leerlingen van een middelbare school na een vorming van Touché)

“Het heeft mij geholpen om zelf in de toekomst agressieve momenten te proberen vermijden en het heeft me opgelucht om mijn verhaal te kunnen vertellen tegen mensen die echt weten wat het is om problemen te hebben.”

“Het was leerrijk om het horen hoe het in zijn gang gaat in de gevangenis. Ook dat iedereen een weg kan uitgaan, een goede weg of een slechte weg.”

“De werking van Touché is de beste verzekering die een strafinrichting kan nemen om uit de spiraal van het geweld te blijven. In een gevangenis waar heel wat gedetineerden op een kleine oppervlakte gedwongen hun tijd uitdoen, zal agressie steeds deel uitmaken van de dagelijkse realiteit. Touché leert gedetineerden, maar eigenlijk ook personeel, dat met agressie andere wegen dan die van het geweld te bewandelen zijn. Ze doen dit met succes. Het personeel en de gedetineerden zijn unaniem dat veel effectief geweld al is vermeden door de werking van Touché. Agressie bespreekbaar stellen voor het tot geweld uitgroeit, maar ook nadat het geweld toch is uitgebarsten, is een sleutel tot succes en vermijdt een geweldscultuur en een geweldsspiraal. Dit is de groepsverzekering waartoe we ons eigenlijk zouden moeten verplichten. Bovendien is de service van Touché van hoge kwaliteit. De medewerkers zijn erg bereikbaar en flexibel. Tenslotte zijn zij onmisbaar in het vlot trekken van reclasseringsdossiers. Touché volgt de gedetineerde immers ook op na de detentie. Met dezelfde begeleiders. Dat is een ijzersterk aanbod, dat door de SURB ten zeerste wordt gewaardeerd, omdat het tot resultaten leidt. (Hans Claus, directeur gevangenis Oudenaarde)

“Volgens ons levert deze VZW zeer degelijk werk en komt deze tegemoet aan een acute nood die zich op het terrein stelt; het zou dan ook zonde zijn om de expertise en het aanbod verloren te laten gaan. Wij hopen dat dit initiatief dan ook kan rekenen op de nodige erkenning.” (Nadia Goossens, voorzitter, en Tom Bogaert, assessor, Strafuitvoeringsrechtbank Brugge)

“Ik wil mijn bijzondere waardering voor de vzw touché beklemtonen. Ik heb kunnen vaststellen hoe zij eerst contact genomen hebben met ons om er zich van te vergewissen of hun project een meerwaarde kon bieden. Bij vzw touché heb ik van bij het begin kunnen vaststellen hoe alle leden, met idealisme en vol energie, gedreven waren om echt een meerwaarde aan de strafuitvoeringsketen te bieden. Hun doel om gericht en gespecialiseerd te werken aan de agressieproblematiek en de impulscontrole van gedetineerden was ook een schot in de roos. Het aanvaarden van een begeleiding door de vzw touché fungeert als een baken. Door die begeleiding te volgen leren de veroordeelden de gevaarsmomenten voor agressief gedrag te ontdekken en leren ze ook aan welke middelen ze beter kunnen aanwenden om gepast hierop te reageren. Het geloof van vzw touché in de kracht van een transmuraal en niet-gefragmenteerd aanbod kan ik volledig bijtreden. Door het feit dat zij met hun hulpverlening al van bij de aanvang van de straf intra-muraal kunnen en willen starten, kan de strafuitvoeringsrechtbank door het ontstaan van een verminderd risico al in een vroeger stadium overgaan tot toekenning van strafuitvoeringsmodaliteiten. De strafuitvoeringsrechtbank kan daarbij ook blijven rekenen op het aanbod van Touché tijdens het verloop van de strafuitvoeringsmodaliteit. Het tijdig werken aan de agressiviteitproblematiek zorgt ook voor meer veiligheid en rust tijdens de detentie. Het is ook een zegen voor familieleden van veroordeelden die vaak op de eerste rij staan om de nadelen van spanningen op te vangen.” (Piet Piron, voorzitter Strafuitvoeringsrechtbank Gent)