Wat kan vzw touché voor jou betekenen?

We gaan samen op zoek hoe jij op een andere manier kan omgaan met je woede, angst en onmacht, en hoe jij je kracht constructief kunt inzetten. We doen dit in verschillende fasen, waarbij het start- en zwaartepunt daar ligt waar jij vastloopt en we gebruik maken van waar je al goed in bent.

1. een barometer: leren (h)erkennen van eigen gedachten, gevoelens en gedrag, uitlokkende factoren, lichamelijke signalen die samenhangen met agressie (bv. lichaamsgerichte oefeningen, emotiescans, gedetailleerd uitwerken van agressie-en opgeloste situaties, gesprekstherapie)

2. een thermostaat: de eigen agressie leren controleren en (bij)sturen, leren oproepen van eigen rustgevende gedachten en handelingen, aanleren van nieuwe manieren om rust en veiligheid te installeren (bv. oefeningen uit de mindfulness, relaxatie-oefeningen, focus op communicatie, uitzonderingen op agressie uitbreiden, …)

3. ecologie.In elk begeleidingstraject maken we ook ruimte voor mensen uit jouw sociale context (familie, vrienden, collega’s, andere hulpverleners, ...). Dit vormt minstens onderwerp van gesprek en andere mensen kunnen ook letterlijk aanwezig zijn bij de sessies. Daarnaast kan ook verwerking van traumatische ervaringen onderdeel zijn van de begeleiding.

4. een constructief toekomstplan: de kracht die kan leiden tot agressie kanaliseren in oplossingsgerichte plannen (bv. de GPS-methodiek, de 4-stappendans, uitwerken van een toekomstdroom, bepalen en inzetten van sterktes en hulpbronnen, leren omgaan met obstakels onderweg, ...)

5. (re-)integratie: oplossingsgericht leren omgaan met momenten van crisis en herval, leren struikelen zonder vallen, versterken van de veerkracht, eventueel meewerken aan oplossingen voor anderen