06 11 2021

Cool Abdoul


Op vrijdag 15 oktober ging de Belgische film Cool Abdoul, over de Gentse bokslegende én Touché-collega Ismaïl “Cool” Abdoul, in première op het filmfestival Gent.

Cool Abdoul speelde hiermee een thuismatch, en het Film Fest Gent besloot om naar aanleiding hiervan de werking van Touché te ondersteunen met een donatie-actie onder de noemer ‘Why we fight’:

“Kwaadheid, agressie: het zit in elk van ons. En in heel wat geselecteerde films. Vandaar ook de tag Why We Fight in ons programma én onze oproep voor steun aan de vzw Touché, die agressie omzet in positieve energie en streeft naar een wereld waarin kwaad zijn tot iets goeds leidt.”

programmadirecteur Wim De Witte

Op donderdag 21 oktober speelde Cool Abdoul in de assisenzaal van het justitiepaleis van Gent.

Touché, het Gentse justitiepaleis, Filmfestival Gent, Potemkino, Jonas Baekeland en 9duust sloegen de handen in elkaar voor een éénmalige en exclusieve vertoning van Cool Abdoul in de assisenzaal van het Gentse justitiepaleis.

Touché en de diensten die verbonden zijn aan het Gentse justitiepaleis kruisen elkaars pad meer dan regelmatig, niet in het minst omdat een begeleiding rond agressie vaak een voorwaarde is die wordt opgelegd in het kader van voorwaardelijke straffen.

De film werd in- en uitgeleid en vergezeld door Ismail Abdoul en vertegenwoordigers van de partners die deze avond mogelijk maken. Komen kijken en luisteren was niet geheel vrijblijvend: eigen keuzes, herkansingen, verbindingsvermogen, wilskracht, ... werden ter plekke aangescherpt.

Op zaterdag 23 oktober speelde Cool Abdoul in Sportschool 9duust in Gent.

Sportschool 9duust is een deelwerking van Averroes vzw en een sportclub op zichzelf in de Brugse Poort. De opdracht van Averroes is om vanuit een holistische kijk sport te integreren in de sociale begeleidingsmodaliteiten ten aanzien van jongeren en jongvolwassenen om hun welzijn te verhogen. De nadruk ligt op het gebied van lichaamservaring en beweging. Hierbij is het doel vooral het tot stand brengen van, of bijdragen aan, een positieve welzijnsverandering. 9duust is overtuigd van de meerwaarde van sport in de begeleiding van jongeren en jongvolwassenen in een activeringstraject richting volwaardige participatie en actief burgerschap.

Het motto van 9duust is ‘voor de buurt, door de buurt’. Ismail is thuis in deze buurt. Dit is waar hij opgroeide, zich nog altijd thuis voelt, zich verbonden weet. Zijn ogen blinken nog meer dan anders als hij er komt, en hij heeft er zichtbaar deugd van om er mensen uit zijn jeugd terug te zien.

Deze buurt is voor Ismail ook de reden waarom hij zelf graag met de film Cool Abdoul naar buiten komt. Hij begrijpt als geen ander waar jongeren die daar wonen mee worstelen én tegelijk ook wat hun potentieel is. Hij hoopt dat de film een hefboom kan zijn, voor mensen die het moeilijk hebben om zich te herpakken, voor wie een ander ziet worstelen om te hulp te schieten, en voor ons allen om de wereld waarin we leven mooier te maken voor iedereen.


Naar aanleiding van de release van Cool Abdoul verscheen het verhaal van Ismail & Touché op verschillende plaatsen

In De Standaard

In Touché op Radio 1

Op de FilmFest Talkies

Op Tumult.fm

In De Afspraak op VRT

Bij Lo Radio en in Het Nieuwsblad

De film, en vooral alles wat eromheen gebeurde, leidde voor Touché tot een aantal hernieuwde geloften en radikale keuzes. Meer weten? Hier lees je er meer over.

05 11 2021

Kwaad zijn is oké, doe er iets goed mee

Je hart gaat sneller kloppen, je wordt rood, je handen beginnen te tintelen, je ademhaling versnelt of je kan niets meer verdragen: dit zijn allemaal mogelijke signalen die aantonen dat je kwaad wordt.

Iedereen is wel eens kwaad, dus jij hoogstwaarschijnlijk ook. En dat is oké. Kwaadheid is een normaal en zelfs noodzakelijk gevoel.

De kunst bestaat erin om de kwaadheid op de juiste temperatuur te krijgen én te houden, en ze dan meteen in te zetten om er mooie dingen mee te doen.

Kwaadheid is immers een vermomd verlangen: de emotie vertelt je dat er iets belangrijks aan de hand is en dat verandering nodig is. Bovendien bevat kwaadheid de energie om ook echt in actie te komen.

Weet je niet altijd hoe je met je kwaadheid moet omgaan? Kan je extra tips gebruiken om je kwaadheid op een positieve manier naar buiten te brengen?

VIVA-SVV, de progressieve vrouwenbeweging zij-kant, de Beweging tegen Geweld – vzw Zijn en vzw Touché geven tips en tools om kwaadheid te herkennen, te kanaliseren en om te zetten naar iets positiefs.

Bekijk het filmpje, doe de test en lees onze tips om je kwaadheid om te buigen naar een kracht.

17 02 2021

Ook een minister kan positief agressief zijn!

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne was gisteren onze gast. Hij nam deel aan een gesprek met Ismail Abdoul, een gedetineerde en een ex-gedetineerde, allen trouwe bekenden van Touché, in de gevangenis van Oudenaarde. Wij hebben al een tijdje de eer om hen ongelooflijk straffe dingen te zien doen, onder andere in ons boksproject voor jongeren. En nu hebben ze er met de minister een fan bij!

Dit is zijn relaas:

“En u? Wanneer bent u fier geweest over wat u met uw boosheid heeft gedaan?”, vroeg ex-boxer en ex-gedetineerde Ismail Abdoul me. Geen gemakkelijke vraag. Ik sprak over mijn dementerende vader. Ik ben boos op mezelf dat ik niet genoeg tijd met hem doorbracht.

Praten over boosheid is één van de manieren om beter met agressie om te leren gaan. De vzw Touché kent er alles van. Al sinds 2007 geven zij cursussen conflictbeheersing in vier van onze gevangenissen. Met zeer goede resultaten. Gedetineerden die deelnemen, belanden nadien veel minder snel opnieuw in de criminaliteit. De kans op recidive halveert.

Ik vroeg ons gevangenispersoneel om suggesties door te sturen voor mijn beleid. Meer conflictbeheersing kwam het vaakst naar voor. Logisch ook. Dit is goed voor iedereen. Voor de gedetineerden zelf. Voor het gevangenispersoneel, dat veiliger kan werken. En voor ons allemaal. Want 95% van de gedetineerden komt ooit opnieuw vrij.

Daarom ga ik extra geld vrijmaken voor deze cursussen. Zodat we ze in de toekomst in al onze gevangenissen kunnen geven. Dat is zinvolle detentie. Ervoor zorgen dat gedetineerden de gevangenis als beter mens verlaten. Zo wordt onze samenleving veiliger.

07 12 2020

Impact Monday - We need more anger to solve violence

We hadden de eer om te gast te zijn op de Impact Mondays van de Impact House, de hub voor positieve impact.

Lees er hier meer over, of herbekijk de opgenomen sessie hier.

19 11 2020

Touché op AVS over de solidariteitspot